PRESSMEDDELANDE

Stockholm 21 feb 2018

United Stockholm blir Missio Dei kyrkan och börjar hålla gudstjänster i S:ta Clara Kyrka från och med den 4 mars.

United Stockholm startade som församlingsplantering inom Pingst med offentliga gudstjänster under våren 2013. Församlingen har sedan starten fortsatt fungerat som en fristående lokal församling inom Pingst med koppling till församlingsplanteringsnätverket United Global Network. I samband med att församlingen börjar fira sina gudstjänster i S:ta Clara kyrka, i centrala Stockholm, på söndag eftermiddagar från och med den 4 mars, byter församlingen namn till Missio Dei kyrkan.

Namnbyte ett naturligt steg

När pastorsparet Daniel och Linda Stenmark, som tidigare verkat bl. a. i Kensington Temple, London, och Pingst Jönköping, stod i startgroparna för en ny kyrka i Stockholm, blev United Global ett naturligt val till utsändande part. Dels då det var ett församlingsplanteringsnätverk inom Pingst och dels då man haft en lång relation med Magnus Persson och United Malmö, som själva hade erfarenhet av församlingsplantering.

I samband med beslutet att upplösa United Global Network med fullt samtycke från alla parter, (som redogjorts i tidigare separat pressmeddelande den 9 januari) ligger en ny epok framför dem som kyrka, där ett namnbyte blir ett naturligt steg för att förstärka församlingens identitet och vision. Missio Dei kyrkan förblir en församling inom Pingst - Fria församlingar i samverkan.

Ekumenik i hjärtat av Stockholm

Församlingen har i över två år sökt efter en mer ändamålsenlig lokal för deras gudstjänstliv med ett växande antal familjer och barngrupper. Daniel Stenmark berättar: 

”Vi ser kraften i att gifta en gedigen kyrkohistoria med det färgstarka Gud gör idag. Vi tror att en tydlig förankring i denna inte begränsar oss, utan istället ger stadga när vi lutar oss framåt. Det finns ett större ”både och” för Kristi kropp att upptäcka, där jag bär en övertygelse om att sann ekumenik har något mycket värdefullt att ge oss alla. Varje samfund har sina styrkor, och jag tror att det är klokt att vara öppen för att man både kan och bör låta sig berikas av (och även berika) andra, utan att för den skull tappa sin egen identitet. Vi älskar till exempel både levande karismatik och gudstjänstliturgi som ger oss stadga och tyngd.”

Namnet Missio Dei kyrkan

Orden Missio Dei betyder ”Guds mission”. Det beskriver hur Gud Fadern sände Sonen till världen, och hur de tillsammans sänder Anden till kyrkan och kyrkan till världen. Inte främst för att göra mission, utan för att vara Guds mission. 

”Vi lägger stor kraft vid att vara en funktionell kyrka i vardagen, där vi både som individer och kollektiv får ner kraften i backen i vardagen där vi rör oss, så namnet är något vi önskar identifiera oss med”, fortsätter Daniel.

Söndagen 11 mars är Pelle Hörnmark, europeisk ledare för Pingst, på plats för att predika och be för församlingen: ”Jag har följt Daniel och Linda under många år och känner ledarskapet väl. Jag ser fram emot att vara med den 11 mars och möta hela församlingen, och be inför denna nystart i det viktiga arbete de står i.

Församlingen hälsar alla varmt välkomna den 4 mars klockan 16.00 att dela deras högtidsdag.