Kids

I Missio Dei kyrkan delar vi gärna livet tillsammans stora som små, både kring söndagens festligheter och i vardagen, runt ett matbord eller i en park på helgen. I barnens gudstjänster på söndagar får de dela gemenskap med jämnåriga barn och fortsätta sin upptäcksfärd med Gud. Här möts de med respekt och integritet, på resan genom livet. I denna miljö vill vi utrusta dem för det som livet kan tänkas bjuda på framöver, med genomtänkt teologi och generös miljö med plats åt deras tankar och frågor. 


DSC_6551.jpg

Självklar del av gudstjänstlivet

Alla åldrar möts tillsammans i den större gudstjänsten. Efter en stund fortsätter barnen till sina olika grupper, med tid för musik, samling, lek och en kreativ aktivitet på slutet. Barnens gudstjänst är även tidsmässigt synkad till den större gudstjänsten, med efterföljande fika för alla. På barnens gudstjänst har vi alltid en insamling till behövande vänner i vår stad eller annat land, så för dig som önskar - skicka gärna med en slant som ditt barn kan ge i insamlingen.

Support till familjen

Vi eftersträvar att skapa en miljö där barnen genom lek, åldersanpassade samlingar, genomtänkt material och kreativa pedagogiska grepp, har en supportande roll för barn och familjer i upptäckandet av vem Gud är, vad Bibeln säger, och i efterföljelsen av Jesus. Vår barnverksamhet eftersträvar inte att axla föräldrars formande och vägledande av sina barn, utan agerar som en stöttande roll i nära samverkan med föräldrar. 


dsc_6563.jpg

Vill du komma på besök?

Kom gärna ett par minuter före gudstjänsten startar, så hinner vi hälsa och ge den information ni som familj kan tänkas behöva och hjälpa till att checka in ditt barn i god tid. Du hittar oss i infodisken så fort du kommer in i kyrksalen. Nedan ser du åldrarna för våra barngrupper.

Om du i förväg har någon specifik fråga, eller vill ge oss information om eventuella allergier eller särskilda behov, är du välkommen att maila vår teamledare för KIDS - Malin Dahlqvist malin-dahlqvist@hotmail.com


Polarna banner.jpg
Kompisarna banner.jpg
Föräldralounge banner.jpg

För dig som har ett mindre barn finns vår föräldralounge i anslutning till den stora gudstjänstlokalen. Här har du möjlighet att amma och ni har tillgång till leksaker, frukt och skötbord. Önskar du värma mat i mikro? Prata med en av våra Hosts som gärna hjälper dig.


För en trygg och säker plats

Våra kidsledare är ett sammansvetsat glatt gäng som vi är mycket stolta och glada över! Större delen har lett barngrupper i flera år, flera är själva föräldrar. Genom tydliga rutiner och processer verkar vi för en trygg och säker plats för alla barn, där utdrag ur belastningsregistret är en del i rekryteringen. 

IMG_8189.jpg

SKATTEN - på äventyr med Gud

Vi använder oss av materialet SKATTEN, en gedigen skatt både för kidsledare och barn. Det är kreativt, har en genomtänkt teologi och pedagogik och tar barnets egen tro på allvar. Nedan hittar du utdrag ur SKATTENS hemsida www.skatten.nu.

BIBELN I FOKUS

SKATTEN-samlingarna bygger på bibelberättelser som engagerar och passar för barn. Att berätta om Guds uppenbarelser i historien var centralt redan i Bibelns egen undervisning för barn (2 Mos 10:1–2 och 5 Mos 4:9–10).

I SKATTEN betonas eftertanken: barnen ska få möjlighet att möta bibelberättelsen utifrån ett barnperspektiv med öppenhet för vad Gud vill visa var och en. I bibelberättelserna får barnen möta andras tro och andliga utveckling. Berättelserna skapar igenkänning och kan leva kvar hos barnen hela livet för att avslöja djupare samband och sanningar.

Logga Skatten.png

BARNETS EGEN RELATION MED GUD

Gud älskar alla sina barn med en villkorslös och gränslös kärlek och gläds över varje människa som vill ta emot hans kärlek. Detta gäller barn som vuxna. Jesus lyfter fram barnen som särskilt viktiga och värdefulla och säger; ”… den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig”. Barn kan helt enkelt vara förebilder för oss vuxna även när det gäller tro (Matt 18:1–5). I SKATTEN vill vi lyfta upp och stärka barnets egen relation till Gud.

I SKATTEN ses inte barnet som ett objekt för traditionell undervisning och fostran. Barnet måste inte göras till lärjunge utan är redan en lärjunge som får växa till i kunskap om och i relation till den treenige Guden.

I SKATTEN ses inte barnet som ett objekt för traditionell undervisning och fostran. Barnet måste inte göras till lärjunge utan är redan en lärjunge som får växa till i kunskap om och i relation till den treenige Guden. Vi ska tolka barnets gudsrelation med utgångspunkt från barnet självt. Barnets perspektiv på bibelberättelserna och på församlingens tro, traditioner och praxis är viktiga.

Målet för barnets lärande är efterföljelse byggd på inre motivation, inte på yttre krav. En egen genomtänkt tro som hjälper oss att tolka och hantera det liv vi möter föds i mötet med och förvissning om en villkorslöst älskade Gud. Om vi får uppleva att vår djupaste identitet ligger i att vi är Guds barn, och inte i vad vi presterar kan vi få en tro som också är hållbar.

PEDAGOGISKT OCH GENOMTÄNKT

SKATTEN vill skapa förutsättningar för barnen att möta bibelberättelserna med alla sinnen och med hela sig. Samlingen ska därför vara en helhetsupplevelse byggd kring bibelberättelsen där både barnens kreativitet och andlighet får näring. Skatten är inspirerad av teorier om att vi alla har många intelligenser och att barnen lär sig bäst på olika sätt.

SKATTEN vill också, i texturval och aktivitetsplanering, ta hänsyn till att barnets tro är under utveckling och att barnet har olika behov i gudsrelationen i olika åldrar. De barn som kommer till våra samlingar har olika bakgrund, funktionsmässiga förutsättningar och erfarenheter. Vi vill arbeta för att alla barn ska känna sig sedda och älskade, mötas med respekt och kunna vara trygga. Som ledare är ens första fokus att möta och se barnen med Guds kärlek, och skatten erbjuder ett färdigt och pedagogiskt genomarbetat koncept som utan att sänka kvaliteten på samlingen ger tid och energi över för just det – att se barnen.